Nieuwsbrief 47 - april 2024


 


Beste allemaal,

Met de zevende lezing in maart over ‘Natuur, landschap en kunst' door Barry Heinrichs en met de excursie naar Münster op 5 april hebben we het seizoen 2023 - 2024 succesvol afgesloten. De lezing van Barry werd positief door jullie ontvangen. Zijn enthousiaste manier van vertellen en zijn grote kennis ten aanzien van het onderwerp werden zeer gewaardeerd.

De excursie
Met een volle bus vertrokken we voor onze jaarlijkse excursie naar Münster. Na aankomst duurde het even voor we koffie/thee konden drinken. De eigenaar had de datum, ondanks een duidelijke afspraak, niet goed genoteerd zodat er niet op ons was gerekend. Na wat ‘kunst- en vliegwerk' werden we dan toch voorzien van koffie/thee met iets lekkers.
Verdeeld over de dag bezochten we in het ‘LWL Museum für Kunst und Kultur' de interessante tentoonstelling 'Nudes', samen met een gids. Ook een stadswandeling o.l.v. een stadsgids stond op het programma. Tijdens de terugreis werden we verrast met een bloemetje t.g.v. het 5-jarige bestaan van Zin in Kunst. Alsnog hartelijk dank aan de initiatiefnemers en voor het bijbehorende woordje. Heel leuk en attent.

Terugblik seizoen
Al met al kijken we positief terug op het afgelopen seizoen. Het aantal vrienden van de kring heeft zich inmiddels behoorlijk uitgebreid. We ontvingen goede feedback en vele fijne reacties, soms ook in het gastenboek. Dank daarvoor aan jullie allen.
De onderwerpen waren ons inziens gevarieerd en dat betrof ook de sprekers. De samenwerking met het beheer van ‘t Berflo hebben we als prettig ervaren.

Seizoen 2024 - 2025
Bovenstaande opmerkingen zorgen ervoor dat wij weer veel zin hebben om een aantrekkelijk nieuw seizoen samen te stellen. Jullie hebben hiervoor ook zélf onderwerpen aangedragen. Wij zullen bekijken in hoeverre wij hiervan een en ander kunnen inpassen in het nieuwe programma. Intussen zijn we al bezig om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Zo gauw onderwerpen, sprekers, data etc. bekend zijn, ontvang je van ons in augustus een mail.

We hopen dan ook dat we jullie in het komende seizoen opnieuw mogen verwelkomen. Rest ons iedereen nogmaals te bedanken en een goede zomer toe te wensen. Tot ziens in september.

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg 

 

Archief nieuwsbrieven