Nieuwsbrief 39 - april 2023


 


Dag allemaal,

Excursie
Met de excursie naar Den Haag op 13 april jl. hebben we het seizoen 2022-2023 succesvol afgesloten. Het was een interessante en gezellige dag, waarover we veel enthousiaste reacties ontvingen. Al op tijd in de ochtend vertrok de bus met een vijftigtal deelnemers vanaf het Stadion aan de Kuipersdijk. De tentoonstelling “Escher - Andere wereld” in het Kunstmuseum was de lange rit zeker waard en de interessante, leerzame rondleiding heeft hier zeker aan bijgedragen. De ruimtelijke installaties van het kunstenaarsduo Gijs van Vaerenbergh zorgden ervoor dat er in de zalen een unieke wisselwerking ontstond met Escher's prenten. De rest van de dag was er een keuzeprogramma, waaronder de mogelijkheid om de tentoonstelling “Escher in het Paleis” te bezoeken.Tegen vieren vertrok de bus weer naar Hengelo, waarbij onderweg de drankjes en hapjes goed smaakten.

Terugblik seizoen
Al met al kijken we tevreden en prettig terug op de in totaal zeven goed bezochte lezingen. De onderwerpen, waaronder een mini-cursus over art nouveau en een muziekavond rond Beethoven, waren gevarieerd en dat gold ook voor de sprekers. De samenwerking met de beheerders van ‘t Berflo verliep prima. En de betrokken en positieve houding van jullie, vrienden van de kunstkring, deed de rest.
De laatste lezing in maart door Jaap Nijstad, met als thema “ Wat is kunst”, was een heel bijzondere. Jaap wist ons zeer te boeien met zijn gepassioneerde en beschouwende benadering rond dit thema, waarbij allerhande aspecten werden belicht.

Seizoen 2023 - 2024
Inmiddels zijn wij druk doende om voor het komende seizoen een aantrekkelijk programma samen te stellen. Zo gauw we dit afgerond hebben en de afspraken hierover bevestigd zijn, ontvang je een mail met vermelding dat het jaarprogramma op onze site staat en aanmelding mogelijk is.
We hopen dat we jullie allemaal tegen die tijd opnieuw mogen verwelkomen. Natuurlijk zijn ook familie, vrienden en bekenden welkom.

Rest ons iedereen te bedanken voor de aanwezigheid, betrokkenheid, reacties en feedback.
Een goede zomer gewenst en tot ziens in september.

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg


>Tip:

> Museum No Hero - 'DIE ÜBERRASCHUNG' - Oost-Duitse kunstenaars vóór en na ‘die Wende’-
Het betreft kunst uit de voormalige DDR, dus van vóór 1990 en deels ook uit de tijd van na de Wende. Het wordt een zeer hoogwaardige en veelzijdige collectie Oost-Duitse kunst. Veelzijdig, binnen -en soms ook beslist buiten- de marges van wat toen politiek was toegestaan.
Van 22 april 2023 tot 7 april 2024. 

Archief nieuwsbrieven