Nieuwsbrief 38 - maart 2023


 


Dag allemaal,

Terugblik lezing/recital over Beethoven
Naar aanleiding van de lezing/recital op 16 februari jongstleden ontvingen we veel positieve reacties, o.a.:  “Een mooie combinatie: spreker en pianist; lezing en pianospel versterken elkaar;  een interessant verhaal van Ben Coelman en prachtig pianospel van Santiago da Costa".

Lezing 22 maart met als thema “Wat is kunst”?
Voor de zevende en laatste lezing van dit seizoen wordt een thema besproken waarover doorgaans nogal wat discussie is. Dit thema gaat over de veelgestelde vraag: “Wat is kunst?" Jaap Nijstad, kunsthistoricus, verzorgt hierover een beschouwende lezing. Hij zal ingaan op zaken als “eeuwige schoonheid”, vakmanschap, functie en kwaliteit. Dit alles om meer inzicht te geven in de manier waarop wij het begrip “Kunst” bezien.

Praktische informatie
Locatie: theaterzaal van ‘t Berflo
Adres:   Apolloplein 1, 7552 VG Hengelo
Tijd:      19.30 uur en inloop vanaf 19.00 uur

Halverwege de lezing is er een korte koffie/theepauze. De koffie/thee is bij de lezingen inbegrepen.
Na afloop bieden we jullie, ter gelegenheid van de sluiting van het seizoen, gratis een drankje en een hapje aan.

Graag tot ziens op 22 maart.

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg


NB.
De mensen die zich aangemeld hebben voor de excursie op 13 april naar Den Haag ontvangen vóór deze datum nog een mail hierover.


>Tips:

> Op donderdag 6 april verzorgt De Vrije Academie van 20.00-21.00 uur een online-lezing over de kunstenaar Escher via Zoom. Dit ter gelegenheid van de grote Eschertentoonstelling in het Kunst Museum Den Haag.

Aanmelden voor de lezing via www.vrijeacademie.nl
Kosten: € 18,50.
Als je bij het boeken de kortingscode ZININKUNST typt, ontvang je een korting van € 2,50.

> Rijksmuseum Twenthe in Enschede 
Tentoonstelling tot 11 juni: “Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance”.

 

Archief nieuwsbrieven